User Tools

Site Tools


0376320181029-unieux-la-gi

Unieux

Unieux trên bản đồ Pháp
Unieux

Unieux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Firminy Xã (thị) trưởng Christophe Faverjon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 421–660 m (1.381–2.165 ft)
(bình quân 460 m/1.510 ft) Diện tích đất1 8,58 km2 (3,31 sq mi) Nhân khẩu2 8.467  (2006)  - Mật độ 987 /km2 (2.560 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42316/ 42240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0376320181029-unieux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)