User Tools

Site Tools


0375720181029-andilly-haute-savoie-la-gi

Andilly

Andilly trên bản đồ Pháp
Andilly

Andilly

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Cruseilles Xã (thị) trưởng Jean-Marc Humbert
(2001–2008) Thống kê Độ cao 577–857 m (1.893–2.812 ft)
(bình quân 735 m/2.411 ft) Diện tích đất1 6,07 km2 (2,34 sq mi) Nhân khẩu2 746  (2006)  - Mật độ 123 /km2 (320 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74009/ 74350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0375720181029-andilly-haute-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)