User Tools

Site Tools


0375420181029-carresse-cassaber-la-gi

Carresse-Cassaber

Carresse-Cassaber trên bản đồ Pháp
Carresse-Cassaber

Carresse-Cassaber

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Salies-de-Béarn Xã (thị) trưởng Michel Lansalot-Gne
(2008–2014) Thống kê Độ cao 10–135 m (33–443 ft)
(bình quân 53 m/174 ft) Diện tích đất1 13,91 km2 (5,37 sq mi) Nhân khẩu2 503  (2006)  - Mật độ 36 /km2 (93 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64168/ 64270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0375420181029-carresse-cassaber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)