User Tools

Site Tools


0374720181029-saint-cyr-de-favi-res-la-gi

Saint-Cyr-de-Favières

Saint-Cyr-de-Favières trên bản đồ Pháp
Saint-Cyr-de-Favières

Saint-Cyr-de-Favières

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Xã (thị) trưởng Pierre Paire Thống kê Độ cao 287–541 m (942–1.775 ft)
(bình quân 428 m/1.404 ft) Diện tích đất1 14,11 km2 (5,45 sq mi) Nhân khẩu2 773  (1999)  - Mật độ 55 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42212/ 42123 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0374720181029-saint-cyr-de-favi-res-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)