User Tools

Site Tools


0374620181029-gr-zieux-le-fromental-la-gi

Grézieux-le-Fromental

Grézieux-le-Fromental trên bản đồ Pháp
Grézieux-le-Fromental

Grézieux-le-Fromental

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Jean-Marc Farjon
(2001–2008) Thống kê Độ cao 351–389 m (1.152–1.276 ft)
(bình quân 372 m/1.220 ft) Diện tích đất1 10,31 km2 (3,98 sq mi) Nhân khẩu2 105  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42105/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0374620181029-gr-zieux-le-fromental-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)