User Tools

Site Tools


0373820181029-issendolus-la-gi

Issendolus

Issendolus trên bản đồ Pháp
Issendolus

Issendolus

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Lacapelle-Marival Xã (thị) trưởng Patrick Dellac
(2008–2014) Thống kê Độ cao 300–373 m (984–1.224 ft)
(bình quân 350 m/1.150 ft) Diện tích đất1 18,91 km2 (7,30 sq mi) Nhân khẩu2 454  (1999)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46132/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0373820181029-issendolus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)