User Tools

Site Tools


0373120181029-la-gresle-la-gi

La Gresle

La Gresle trên bản đồ Pháp
La Gresle

La Gresle

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Belmont-de-la-Loire Xã (thị) trưởng M. Jean-Pierre EGLINGER
(2008–2014) Thống kê Độ cao 371–662 m (1.217–2.172 ft)
(bình quân 500 m/1.600 ft) Diện tích đất1 14,75 km2 (5,70 sq mi) Nhân khẩu2 745  (1999)  - Mật độ 51 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42104/ 42460 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0373120181029-la-gresle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)