User Tools

Site Tools


0372420181029-irissarry-la-gi

Irissarry

Irissarry trên bản đồ Pháp
Irissarry

Irissarry

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Iholdy Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Indaburu
(2001–2008) Thống kê Độ cao 149–839 m (489–2.753 ft)
(bình quân 225 m/738 ft) Diện tích đất1 26,39 km2 (10,19 sq mi) Nhân khẩu2 840  (2006)  - Mật độ 32 /km2 (83 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64273/ 64780 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0372420181029-irissarry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)