User Tools

Site Tools


0371820181029-lalbenque-la-gi

Lalbenque

Lalbenque nouel 250.jpg
Lalbenque trên bản đồ Pháp
Lalbenque

Lalbenque

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Lalbenque Xã (thị) trưởng Jacques Pouget
(2001–2008) Thống kê Độ cao 197–332 m (646–1.089 ft)
(bình quân 239 m/784 ft) Diện tích đất1 52,24 km2 (20,17 sq mi) Nhân khẩu2 1.067  (1999)  - Mật độ 20 /km2 (52 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46148/ 46230 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0371820181029-lalbenque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)