User Tools

Site Tools


0371520181029-saint-christo-en-jarez-la-gi

Saint Christo en Jarez

Saint Christo en Jarez trên bản đồ Pháp
Saint Christo en Jarez

Saint Christo en Jarez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Héand Xã (thị) trưởng Rémi Guyot Thống kê Độ cao 540–885 m (1.772–2.904 ft)
(bình quân 810 m/2.660 ft) Diện tích đất1 21,77 km2 (8,41 sq mi) Nhân khẩu2 1.365  (1999)  - Mật độ 63 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42208/ 42320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0371520181029-saint-christo-en-jarez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)