User Tools

Site Tools


0370420181029-lamagdelaine-la-gi

Lamagdelaine

Lamagdelaine trên bản đồ Pháp
Lamagdelaine

Lamagdelaine

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Cahors-Nord-Est Xã (thị) trưởng Jean-Claude Luzorgues
(2001–2008) Thống kê Độ cao 110–331 m (361–1.086 ft)
(bình quân 122 m/400 ft) Diện tích đất1 10,63 km2 (4,10 sq mi) Nhân khẩu2 740  (1999)  - Mật độ 70 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46149/ 46090 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0370420181029-lamagdelaine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)