User Tools

Site Tools


0368620181029-thou-loiret-la-gi

Thou

Thou trên bản đồ Pháp
Thou

Thou

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Briare Xã (thị) trưởng Jean-Claude Montagne
(2001–2008) Thống kê Độ cao 143–196 m (469–643 ft) Diện tích đất1 15,16 km2 (5,85 sq mi) Nhân khẩu2 240  (2006)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45323/ 45420 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0368620181029-thou-loiret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)