User Tools

Site Tools


0368520181029-la-tour-en-jarez-la-gi

La Tour-en-Jarez

La Tour-en-Jarez trên bản đồ Pháp
La Tour-en-Jarez

La Tour-en-Jarez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Héand Xã (thị) trưởng Roland Goujon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 453–698 m (1.486–2.290 ft)
(bình quân 540 m/1.770 ft) Diện tích đất1 5,05 km2 (1,95 sq mi) Nhân khẩu2 1.163  (1999)  - Mật độ 230 /km2 (600 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42311/ 42580 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0368520181029-la-tour-en-jarez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)