User Tools

Site Tools


0367520181029-castet-la-gi

Castet

Castet trên bản đồ Pháp
Castet

Castet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Arudy Xã (thị) trưởng Robert Daguerre
(2008–2014) Thống kê Độ cao 419–2.020 m (1.375–6.627 ft)
(bình quân 493 m/1.617 ft) Diện tích đất1 23,53 km2 (9,08 sq mi) Nhân khẩu2 159  (2006)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64175/ 64260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0367520181029-castet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)