User Tools

Site Tools


0367220181029-tigy-la-gi

Tigy

Huy hiệu của Tigy Tigy#Héraldique
Tigy trên bản đồ Pháp
Tigy

Tigy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Jargeau Xã (thị) trưởng Ivan Sorgniard
(2001–2008) Thống kê Độ cao 104–149 m (341–489 ft) Diện tích đất1 47,29 km2 (18,26 sq mi) Nhân khẩu2 2.187  (2006)  - Mật độ 46 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45324/ 45510 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0367220181029-tigy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)