User Tools

Site Tools


0367020181029-th-lis-la-combe-la-gi

Thélis-la-Combe

Thélis-la-Combe trên bản đồ Pháp
Thélis-la-Combe

Thélis-la-Combe

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Bourg-Argental Xã (thị) trưởng Régis Fanget Thống kê Độ cao 600–1.313 m (1.969–4.308 ft)
(bình quân 730 m/2.400 ft) Diện tích đất1 14,57 km2 (5,63 sq mi) Nhân khẩu2 146  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42310/ 42220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0367020181029-th-lis-la-combe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)