User Tools

Site Tools


0366420181029-alex-haute-savoie-la-gi

Alex

Alex trên bản đồ Pháp
Alex

Alex

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Annecy-le-Vieux Xã (thị) trưởng Jean-Claude Dal Gobbo
(2008–2014) Thống kê Độ cao 516–1.852 m (1.693–6.076 ft) Diện tích đất1 17,02 km2 (6,57 sq mi) Nhân khẩu2 930  (2006)  - Mật độ 55 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74003/ 74290 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0366420181029-alex-haute-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)