User Tools

Site Tools


0366020181029-labastide-marnhac-la-gi

Labastide-Marnhac

Huy hiệu của Labastide-Marnhac
Labastide-Marnhac trên bản đồ Pháp
Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Cahors-Sud Xã (thị) trưởng Daniel Jarry
(2001–2008) Thống kê Độ cao 137–320 m (449–1.050 ft) Diện tích đất1 28,87 km2 (11,15 sq mi) Nhân khẩu2 931  (206)  - Mật độ 32 /km2 (83 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46137/ 46090 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0366020181029-labastide-marnhac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)