User Tools

Site Tools


0365420181029-la-terrasse-sur-dorlay-la-gi

La Terrasse-sur-Dorlay

La Terrasse-sur-Dorlay trên bản đồ Pháp
La Terrasse-sur-Dorlay

La Terrasse-sur-Dorlay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng La Grand-Croix Xã (thị) trưởng Jean-Claude Dubouchet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 400–873 m (1.312–2.864 ft) Diện tích đất1 8,69 km2 (3,36 sq mi) Nhân khẩu2 713  (2006)  - Mật độ 82 /km2 (210 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42308/ 42740 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0365420181029-la-terrasse-sur-dorlay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)