User Tools

Site Tools


0365220181029-viuz-la-chi-saz-la-gi

Viuz-la-Chiésaz

Viuz Image 4.JPG Centre de Viuz-la-Chiésaz
Viuz-la-Chiésaz trên bản đồ Pháp
Viuz-la-Chiésaz

Viuz-la-Chiésaz

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Alby-sur-Chéran Xã (thị) trưởng Eliane Vire
(2009–2014) Thống kê Độ cao 440–1.702 m (1.444–5.584 ft)
(bình quân 585 m/1.919 ft) Diện tích đất1 13,91 km2 (5,37 sq mi) Nhân khẩu2 1.269  (2009)  - Mật độ 91 /km2 (240 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74310/ 74540 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0365220181029-viuz-la-chi-saz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)