User Tools

Site Tools


0364220181029-lanzac-la-gi

Lanzac

Lanzac trên bản đồ Pháp
Lanzac

Lanzac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Souillac Xã (thị) trưởng Serge Doumerc
(2001–2008) Thống kê Độ cao 80–330 m (260–1.080 ft)
(bình quân 100 m/330 ft) Diện tích đất1 14,62 km2 (5,64 sq mi) Nhân khẩu2 484  (1999)  - Mật độ 33 /km2 (85 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46153/ 46200 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0364220181029-lanzac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)