User Tools

Site Tools


0363920181029-saint-bonnet-des-quarts-la-gi

Saint-Bonnet-des-Quarts

Saint-Bonnet-des-Quarts trên bản đồ Pháp
Saint-Bonnet-des-Quarts

Saint-Bonnet-des-Quarts

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng La Pacaudière Xã (thị) trưởng Colette Remy Thống kê Độ cao 395–966 m (1.296–3.169 ft)
(bình quân 412 m/1.352 ft) Diện tích đất1 32,45 km2 (12,53 sq mi) Nhân khẩu2 364  (1999)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42203/ 42310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0363920181029-saint-bonnet-des-quarts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)