User Tools

Site Tools


0363720181029-viuz-en-sallaz-la-gi

Viuz-en-Sallaz

Viuz-en-Sallaz trên bản đồ Pháp
Viuz-en-Sallaz

Viuz-en-Sallaz

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville Tổng Canton of Saint-Jeoire-en-Faucigny Xã (thị) trưởng Serge Pittet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 550–1.500 m (1.800–4.920 ft)
(bình quân 680 m/2.230 ft) Diện tích đất1 20,99 km2 (8,10 sq mi) Nhân khẩu2 3.373  (1999)  - Mật độ 161 /km2 (420 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74311/ 74250 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0363720181029-viuz-en-sallaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)