User Tools

Site Tools


0363420181029-abondance-haute-savoie-la-gi

Abondance

Abondance 01.JPG
Abondance trên bản đồ Pháp
Abondance

Abondance

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Abondance Thống kê Độ cao 840–2.420 m (2.760–7.940 ft)
(bình quân 930 m/3.050 ft) Diện tích đất1 55,84 km2 (21,56 sq mi) Nhân khẩu2 1.344  (2013)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) Múi giờ CET (GMT +1) INSEE/Mã bưu chính 74001/ 74360 Mã quay số 0450 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0363420181029-abondance-haute-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)