User Tools

Site Tools


0363120181029-castetbon-la-gi

Castetbon

Castetbon trên bản đồ Pháp
Castetbon

Castetbon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Sauveterre-de-Béarn Xã (thị) trưởng Germain Lucq
(2008–2014) Thống kê Độ cao 95–234 m (312–768 ft)
(bình quân 164 m/538 ft) Diện tích đất1 14,20 km2 (5,48 sq mi) Nhân khẩu2 186  (2006)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64176/ 64190 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0363120181029-castetbon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)