User Tools

Site Tools


0362720181029-padirac-la-gi

Padirac

Padirac trên bản đồ Pháp
Padirac

Padirac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Gramat Xã (thị) trưởng Marie-Hélène Malaurie
(2001–2008) Thống kê Độ cao 318–426 m (1.043–1.398 ft)
(bình quân 340 m/1.120 ft) Diện tích đất1 8,86 km2 (3,42 sq mi) Nhân khẩu2 168  (1999)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46213/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0362720181029-padirac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)