User Tools

Site Tools


0362620181029-tournoisis-la-gi

Tournoisis

Tournoisis trên bản đồ Pháp
Tournoisis

Tournoisis

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Patay Xã (thị) trưởng Gérard Huchet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 117–131 m (384–430 ft) Diện tích đất1 14,94 km2 (5,77 sq mi) Nhân khẩu2 350  (2006)  - Mật độ 23 /km2 (60 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45326/ 45310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0362620181029-tournoisis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)