User Tools

Site Tools


0362420181029-saint-barth-lemy-lestra-la-gi

Saint-Barthélemy-Lestra

Saint-Barthélemy-Lestra trên bản đồ Pháp
Saint-Barthélemy-Lestra

Saint-Barthélemy-Lestra

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng René Serraille
(2001–2008) Thống kê Độ cao 371–593 m (1.217–1.946 ft)
(bình quân 550 m/1.800 ft) Diện tích đất1 11,06 km2 (4,27 sq mi) Nhân khẩu2 582  (1999)  - Mật độ 53 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42202/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0362420181029-saint-barth-lemy-lestra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)