User Tools

Site Tools


0362220181029-viry-haute-savoie-la-gi

Viry

Viry trên bản đồ Pháp
Viry

Viry

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Canton of Saint-Julien-en-Genevois Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Buet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 357–755 m (1.171–2.477 ft)
(bình quân 503 m/1.650 ft) Diện tích đất1 26,16 km2 (10,10 sq mi) Nhân khẩu2 3.378  (2006)  - Mật độ 129 /km2 (330 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74309/ 74580 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0362220181029-viry-haute-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)