User Tools

Site Tools


0361020181029-la-talaudi-re-la-gi

La Talaudière

La talaudiere.jpg
La Talaudière trên bản đồ Pháp
La Talaudière

La Talaudière

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Héand Xã (thị) trưởng Pascal Garrido
(2008–2014) Thống kê Độ cao 473–696 m (1.552–2.283 ft)
(bình quân 507 m/1.663 ft) Diện tích đất1 7,63 km2 (2,95 sq mi) Nhân khẩu2 6.700  (1999)  - Mật độ 878 /km2 (2.270 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42305/ 42350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0361020181029-la-talaudi-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)