User Tools

Site Tools


0360320181029-tayuva-lilacina-la-gi

Tayuva lilacina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
(không phân hạng) nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
Họ (familia) Discodorididae
Chi (genus) Tayuva
Loài (species) T. lilacina
Danh pháp hai phần
Tayuva lilacina
Ballesteros, Llera & Ortea, 1985
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Tayuva lilacina là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.[2]

0360320181029-tayuva-lilacina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)