User Tools

Site Tools


0359920181029-g-ronce-la-gi

Géronce

Géronce trên bản đồ Pháp
Géronce

Géronce

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Oloron-Sainte-Marie-Ouest Xã (thị) trưởng Marcel Cousté
(2008–2014) Thống kê Độ cao 167–290 m (548–951 ft)
(bình quân 202 m/663 ft) Diện tích đất1 15,99 km2 (6,17 sq mi) Nhân khẩu2 425  (2006)  - Mật độ 27 /km2 (70 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64241/ 64400 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0359920181029-g-ronce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)