User Tools

Site Tools


0359420181029-trigu-res-la-gi

Triguères

Triguères trên bản đồ Pháp
Triguères

Triguères

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Château-Renard Xã (thị) trưởng Michel Raigneau
(2001–2007) Thống kê Độ cao 112–192 m (367–630 ft) Diện tích đất1 35,78 km2 (13,81 sq mi) Nhân khẩu2 1.312  (2006)  - Mật độ 37 /km2 (96 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45329/ 45220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0359420181029-trigu-res-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)