User Tools

Site Tools


0358520181029-gorses-la-gi

Gorses

Gorses trên bản đồ Pháp
Gorses

Gorses

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Latronquière Xã (thị) trưởng Claudine Rigal
(2008–2014) Thống kê Độ cao 234–692 m (768–2.270 ft)
(bình quân 642 m/2.106 ft) Diện tích đất1 35,60 km2 (13,75 sq mi) Nhân khẩu2 363  (2007)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46125/ 46210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0358520181029-gorses-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)