User Tools

Site Tools


0358420181029-larroque-toirac-la-gi

Larroque-Toirac

Larroque-Toirac trên bản đồ Pháp
Larroque-Toirac

Larroque-Toirac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Cajarc Xã (thị) trưởng Jean-Claude Pages
(2001–2008) Thống kê Độ cao 160 m (520 ft) bình quân Diện tích đất1 6,56 km2 (2,53 sq mi) Nhân khẩu2 135  (1999)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46157/ 46160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0358420181029-larroque-toirac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)