User Tools

Site Tools


0358020181029-firminy-la-gi

Firminy

Firminy.jpg Huy hiệu của Firminy
Firminy trên bản đồ Pháp
Firminy

Firminy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Firminy Xã (thị) trưởng Marc Petit
(2008–2014) Thống kê Độ cao 446–800 m (1.463–2.625 ft)
(bình quân 468 m/1.535 ft) Diện tích đất1 10,45 km2 (4,03 sq mi) Nhân khẩu2 19.297  (1999)  - Mật độ 1.847 /km2 (4.780 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42095/ 42700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0358020181029-firminy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)