User Tools

Site Tools


0356720181029-ville-la-grand-la-gi

Ville-la-Grand

Ville-la-Grand trên bản đồ Pháp
Ville-la-Grand

Ville-la-Grand

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Annemasse-Nord Xã (thị) trưởng Raymond Bardet Thống kê Độ cao 432–541 m (1.417–1.775 ft)
(bình quân 439 m/1.440 ft) Diện tích đất1 4,49 km2 (1,73 sq mi) Nhân khẩu2 7.160  (2006)  - Mật độ 1.595 /km2 (4.130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74305/ 74100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0356720181029-ville-la-grand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)