User Tools

Site Tools


0356620181029-feurs-la-gi

Feurs

Feurs trên bản đồ Pháp
Feurs

Feurs

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Taite
(2001–2008) Thống kê Độ cao 327–366 m (1.073–1.201 ft)
(bình quân 345 m/1.132 ft) Diện tích đất1 24,39 km2 (9,42 sq mi) Nhân khẩu2 7.669  (1999)  - Mật độ 314 /km2 (810 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42094/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0356620181029-feurs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)