User Tools

Site Tools


0355820181029-gr-alou-la-gi

Gréalou

Gréalou trên bản đồ Pháp
Gréalou

Gréalou

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Cajarc Xã (thị) trưởng Christian Agrech
(2008–2014) Thống kê Độ cao 197–402 m (646–1.319 ft)
(bình quân 391 m/1.283 ft) Diện tích đất1 17,5 km2 (6,8 sq mi) Nhân khẩu2 224  (1999)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46129/ 46160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0355820181029-gr-alou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)