User Tools

Site Tools


0355520181029-montvalent-la-gi

Montvalent

Montvalent trên bản đồ Pháp
Montvalent

Montvalent

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Martel Xã (thị) trưởng Catherine Calvy
(2008–2014) Thống kê Độ cao 95–322 m (312–1.056 ft)
(bình quân 170 m/560 ft) Diện tích đất1 27,61 km2 (10,66 sq mi) Nhân khẩu2 299  (2008)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46208/ 46600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0355520181029-montvalent-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)