User Tools

Site Tools


0355420181029-varennes-changy-la-gi

Varennes-Changy

Varennes-Changy trên bản đồ Pháp
Varennes-Changy

Varennes-Changy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Lorris Xã (thị) trưởng Charenton
(2001–2007) Thống kê Độ cao 103–154 m (338–505 ft) Diện tích đất1 29,77 km2 (11,49 sq mi) Nhân khẩu2 1.441  (2006)  - Mật độ 48 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45332/ 45290 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0355420181029-varennes-changy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)