User Tools

Site Tools


0355020181029-nangy-la-gi

Nangy

Nangy trên bản đồ Pháp
Nangy

Nangy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Reignier-Ésery Xã (thị) trưởng Fabienne Vittoz
(2008–2014) Thống kê Độ cao 415–530 m (1.362–1.739 ft) Diện tích đất1 4,35 km2 (1,68 sq mi) Nhân khẩu2 1.111  (2006)  - Mật độ 255 /km2 (660 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74197/ 74380 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0355020181029-nangy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)