User Tools

Site Tools


0354420181029-girac-la-gi

Girac

Girac trên bản đồ Pháp
Girac

Girac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Bretenoux Xã (thị) trưởng Michel Brandes
(2001–2008) Thống kê Độ cao 128–144 m (420–472 ft)
(bình quân 225 m/738 ft) Diện tích đất1 4,40 km2 (1,70 sq mi) Nhân khẩu2 341  (1999)  - Mật độ 78 /km2 (200 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46123/ 46130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0354420181029-girac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)