User Tools

Site Tools


0352820181029-vieilles-maisons-sur-joudry-la-gi

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Vieilles-Maisons-sur-Joudry trên bản đồ Pháp
Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Lorris Xã (thị) trưởng Guy Parmentier
(2001–2008) Thống kê Độ cao 113–141 m (371–463 ft) Diện tích đất1 16,46 km2 (6,36 sq mi) Nhân khẩu2 558  (2006)  - Mật độ 34 /km2 (88 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45334/ 45260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0352820181029-vieilles-maisons-sur-joudry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)