User Tools

Site Tools


0352520181029-estivareilles-loire-la-gi

Estivareilles

Estivareilles trên bản đồ Pháp
Estivareilles

Estivareilles

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Bonnet-le-Château Xã (thị) trưởng Christian Barjon
(2001–2008) Thống kê Độ cao 885–1.149 m (2.904–3.770 ft)
(bình quân 896 m/2.940 ft) Diện tích đất1 22,56 km2 (8,71 sq mi) Nhân khẩu2 520  (1999)  - Mật độ 23 /km2 (60 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42091/ 42380 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0352520181029-estivareilles-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)