User Tools

Site Tools


0352420181029-les-villards-sur-th-nes-la-gi

Les Villards-sur-Thônes

Les Villards-sur-Thônes trên bản đồ Pháp
Les Villards-sur-Thônes

Les Villards-sur-Thônes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Thônes Xã (thị) trưởng Gérard Fournier-Bidoz
(2008–2014) Thống kê Độ cao 716–2.019 m (2.349–6.624 ft)
(bình quân 758 m/2.487 ft) Diện tích đất1 13,32 km2 (5,14 sq mi) Nhân khẩu2 899  (1999)  - Mật độ 67 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74302/ 74230 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0352420181029-les-villards-sur-th-nes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)