User Tools

Site Tools


0351920181029-guiche-pyr-n-es-atlantiques-la-gi

Guiche

Guiche trên bản đồ Pháp
Guiche

Guiche

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Bidache Xã (thị) trưởng Jean-Yves Bussiron
(2008–2014) Thống kê Độ cao 0–177 m (0–581 ft)
(bình quân 89 m/292 ft) Diện tích đất1 24,84 km2 (9,59 sq mi) Nhân khẩu2 870  (2006)  - Mật độ 35 /km2 (91 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64250/ 64520 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0351920181029-guiche-pyr-n-es-atlantiques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)