User Tools

Site Tools


0351620181029-felzins-la-gi

Felzins

Felzins trên bản đồ Pháp
Felzins

Felzins

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Figeac-Est Xã (thị) trưởng Michel Calmels
(2001–2008) Thống kê Độ cao 216–423 m (709–1.388 ft)
(bình quân 254 m/833 ft) Diện tích đất1 15,00 km2 (5,79 sq mi) Nhân khẩu2 300  (1999)  - Mật độ 20 /km2 (52 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46101/ 46270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0351620181029-felzins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)