User Tools

Site Tools


0349820181029-salvizinet-la-gi

Salvizinet

Salvizinet trên bản đồ Pháp
Salvizinet

Salvizinet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Jean-François Yvorel Thống kê Độ cao 340–552 m (1.115–1.811 ft)
(bình quân 470 m/1.540 ft) Diện tích đất1 10,84 km2 (4,19 sq mi) Nhân khẩu2 488  (1999)  - Mật độ 45 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42297/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0349820181029-salvizinet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)