User Tools

Site Tools


0349620181029-roisey-la-gi

Roisey

Roisey trên bản đồ Pháp
Roisey

Roisey

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Michèle Perez Thống kê Độ cao 390–1.343 m (1.280–4.406 ft)
(bình quân 510 m/1.670 ft) Diện tích đất1 13,03 km2 (5,03 sq mi) Nhân khẩu2 698  (1999)  - Mật độ 54 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42191/ 42520 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0349620181029-roisey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)